LAPPALAISKOIRAT RY:N AVUSTUKSET KOIRIEN TERVEYSTARKASTUKSISSA

Täältä löydät jalostustoimikunnan tiedotteet
Janika Wikstén

LAPPALAISKOIRAT RY:N AVUSTUKSET KOIRIEN TERVEYSTARKASTUKSISSA

Viesti Kirjoittaja Janika Wikstén » 01.06.2019 10:31

Lappalaiskoirat ry:n avustukset on hallitus kokouksessaan 6/19 päättänyt muuttaa seuraavasti (voimassa 1.6.2019 alkaen):

Silmätarkastuskorvaukset

Yli 7-vuotiaiden jalostukseen käyttämättömien urosten silmätarkastus. Lappalaiskoirat Ry korvaa yli 7-vuotiaiden jalostukseen käyttämättömien jalostuskelpoisten (ei kivesvikaisia / leikattuja / muutoin sairaita) lapinporokoira-, ruotsinlapinkoira- ja suomenlapinkoiraurosten silmätarkastusmaksusta maksimissaan 50€ (silmätarkastusmaksu ja mahdollinen klinikkamaksu).

Kun koiran tiedot ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet), lähetä koiran tiedot rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi ja liitä mukaan tilinumerosi sekä kuitti silmätarkastuksesta. Tarkastustulos ei vaikuta korvauksen summaan.

Ruumiinavaukset

Lappalaiskoirat ry korvaa 6 kk - 7-vuotiaiden koirien ruumiinavauskuluja epäselvissä kuolemantapauksissa tapauskohtaisesti. Tapaturmaisesti tai todennäköisesti myrkytykseen kuolleiden, tai jonkin aikaisemmin diagnosoidun sairauden takia lopetettujen koirien ruumiinavauksia ei korvata. Jos kyseessä on alle kuuden kuukauden tai yli seitsemän vuoden ikäinen koira, korvausanomus tulee tehdä rodun jalostustoimikunnalle etukäteen ja korvaus on mahdollista saada puheenjohtajan päätöksellä.

6 kk - 7-vuotiaiden koirien osalta korvausanomus tulee tehdä jalostustoimikunnalle viimeistään kahden viikon sisällä kuolemasta (tässä vaiheessa ei tarvitse vielä toimittaa mitään dokumentaatiota). Korvausanomuksen voi tehdä myös etukäteen, jos koiran lopetus on tiedossa hyvissä ajoin. Korvaus maksetaan jälkikäteen laskukopiota sekä ruumiinavausraporttia vastaan, ja koskee pelkkää ruumiinavausta (ei matkoja tai lähetyskuluja).

Lähetä vapaamuotoinen korvausanomuksesi sähköpostitse osoitteeseen lappalaiskoirat.jtk@gmail.com. Korvauksen maksamisen ehtona on, että ruumiinavausraportin mukainen kuolinsyy julkaistaan Lappalaiskoirat ry:n nettisivujen Terveystiedot-osiossa.

Muut avustukset ovat lakkautettu. Avustuksiin 2000-luvulla saadut perintövarat on käytetty loppuun ja tämän vuoksi avustuksiin on tehty muutoksia.